Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Školu navštěvovalo 232 žáků v 10 třídách, tedy s průměrem ve třídě 23 žáků.

Učitelský sbor: s. Šílová (ředitelka), Smolková (zástupkyně), nižší stupeň: s. Soukupová, Matějková, Vítková, Vlasák a Nováčková, vyšší stupeň: s. Jirková, Holubová, Tenk, Radová a Šilhánová.

Vyučování poslední roky probíhalo ve velké a malé školní budově. 27. listopadu rozhodla komise odborníků uzavřít ve velké budově dvě třídy v prvním poschodí a v malé budově také dvě třídy v prvním poschodí. 30. listopadu provedeny sondy a 4. prosince podepřeny stropy v prvním poschodí. Čtyři třídy se tedy musely umístit mimo školní budovy. II. a IV. třída využily školní družinu, III. B nabídl DAU místnost odborářů a Lidových milicí na dole a III. A nabídl DAU Rudý koutek v sídlišti. Po úpravě prostor v družině se tam žáci z Rudého koutku přemístili.

SRPŠ toto řešení přijalo, jinak by museli žáci dojíždět do školy ve Vejprnicích.

OSP (Okresní stavební podnik) vyměnil stropy, opravil střechu, podlahy a WC.

Výchovně-vzdělávací práce se zaměřila především na využití významných dnů, zejména 70. výročí VŘSR a 40. výročí Února 1948.

Hlavní úkolem se stalo zvyšování úrovně a účinnosti komunistické výchovy.

V internacionální výchově působil kladně na žáky Klub mladých přátel Sovětského svazu svojí bohatou náplní: beseda s diapozitivy Moskvy a Soči, beseda o dětské sovětské literatuře, o ruském čaji a ruské zimě, o hrách sovětských dětí, setkání se sovětskými turisty z Pervouralska. To vše za vedení učitelky s. Jirkové, která za tuto činnost obdržela vyznamenání na okresní oslavě Dne učitelů v Plzni.

Pionýři ve spolupráci se školou uspořádali pietní akt u skrýše Vasila Loudy. Po projevu s. Kůty a vyslechnutí pásma z knihy s. Jindry Nezbedové „Květy na bunkru“ pionýři na bunkr položili květiny opravdové.

Pionýři spolu se SPB uspořádali také pietní vzpomínku u pomníku padlých na návsi Svobody, kde na závěr složili slavnostní slib noví pionýři a jiskry.

Ve spolupráci se SPB uskutečněn pro žáky 8. třídy třídenní zájezd do NDR po trase Géra, Výmar, Buchenwald.

Výborné výsledky žáků se vystavovaly na školní tabuli cti a byly pochváleny v rozhlasové relaci. Prohřešky žáků se pranýřovaly také veřejně.

Pokračovalo se ve sběru železného šrotu a léčivých bylin.

Opět se podařilo zajistit předplatné do Divadla J. K. Tyla pro 50 žáků a učitelů.

Zájmovou činnost zabezpečovalo 20 zájmových kroužků: společenskovědní (3), sportovně-branné (8), technické (4), přírodovědné (2), estetické (3).

Žáci se zúčastnili 26 soutěží.

Nejlepší místa v okresu:

1. místo

Běh Únorového vítězství, Faitová
Dukelský závod, Bufková
Běh Nýřanské stávky, Faitová        

2. místo

Sokolovský závod: Špachman
Pythagoriáda: Grubr, Aleš
Nýřanská laťka: Zelenková a Kouřilová
Galerie Mladé módy: Kuncová
Zlatý list: družstvo
Běh Nýřanské stávky: 2x (chlapci i děvčata)

3. místo

Sokolovský závod: Smolková
Chemická olymp.: Boublíková
Pythagoriáda: Vodrážka
Biologická: Basl
Běh Nýřanské stávky

Při závěrečném hodnocení uviděli nedostatečnou čtyři žáci, sníženou známku z chování obdrželo 15 žáků a trojku z chování dva žáci.

Vysvědčení s vyznamenáním si odneslo 29 žáků. Ke studiu na středních školách přešlo devět žáků a na učební obor s maturitou čtyři žáci.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto