#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Na bývalém dole Krimich II se postupně pracovalo na likvidaci důlního zařízení na povrchu. Posledních 150 zaměstnanců likvidovalo staré nevyhovující budovy. Nejdéle se bouralo „prádlo“ (těžba se propírala vodou a uhlí se třídilo), rozmontovávalo se strojírenské zařízení, likvidovala se elektrodílna, kotelna a upravoval se terén.

Stroje schopné provozu i v dalších letech se prodávaly do Kladenska a Ostravska, ostatní se odvážely do šrotu.

Po dobu likvidace se ponechaly šatny a zámečnická dílna.

Halda hlušinového odpadu se rozhrne a sníží se o 35 m a pak se znovu ozelení. S těmito pracemi se začalo koncem roku. Tuto ekologickou akci financoval stát.