#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Pokladníkem sboru se stal pan Petr Špachman.

Hlavním prostředkem na likvidaci požáru byla, je a bude voda. V obci se sice zavedl vodovod, jenže většina hydrantových odboček nebyla funkční. Potok protékající obcí zaneslo bahno, takže voda se stala nepoužitelnou. Z tohoto důvodu obecní úřad (OÚ) zakoupil starší cisternu CAS Škoda 706 za částku 50 000 Kč. Oprava cisterny a její vyčištění si vyžádalo 1367 hodin práce, kterou všichni členové zásahové jednotky odpracovali zdarma. Slavnostní předání cisterny do provozu se konalo 28. června v prostoru hasičské zbrojnice. Pozvaní členové obdrželi pamětní list a nejlepším pracovníkům při opravě cisterny předány odměny. Veřejnosti předvedeno hašení pěnou a činnost vodního děla. Závěr patřil zábavě s hudbou pana Markvarta z Úlic. Nutné topení do garáže zaplatil OÚ a práci provedl zdarma pan Jaroslav Haišman.

Užívání cisterny posunulo jednotu do kategorie JPO III, což znamenalo povinnost likvidovat požáry i ve vzdálenějších obcích. V Tlučné naši hasiči zasahovali sedmkrát, jednou v Nýřanech, jednou v Městě Touškově, dvakrát ve Vejprnicích a potřetí tam zasahovali při úniku oleje.

Práce Josefa Volrába oceněna medailí „Za příkladnou práci“.

V okrskové soutěži skončili muži druzí, zato ženy dosud nepoznaly porážku.