#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Starostou sboru zvolen pan Josef Filip a velitelem sboru pan Jan Čermák.

K 888. výročí první zmínky o Tlučné se hasiči rozhodli zpestřit první tlučenskou pouť koncertem dechové kapely „Holýšovští chlapáci“ se zpěvačkou Vlaďkou Tolarovou pod vedením kapelníka Jana Čiviše.

Vedení sboru pečlivě sledovalo maturitní zkoušky, protože někteří mladí hasiči končili dálkové studium na Integrované střední škole energetické v Chomutově. Jan Čermák a Robert Kučera studovali tři roky provozní techniku se zaměřením na požární ochranu, Pavel Filip ukončil s vyznamenáním pětileté studium v oboru strojník požární techniky.

Před zimou se musela zhotovit nová garážová vrata. Práce se ujal Josef Filip a s pomocí členů zásahové jednotky se vrata zasadila včas. Nutností se stalo odsávání výfukových zplodin z garáže. Montáž provedla firma PC Klima pana Milana Kašpara, který práci provedl zdarma jako sponzorský dar. Materiál pro obě akce zaplatil OÚ.

Tento rok hasiči vyjížděli k 21 požárům, 3x k čerpání vody, 2x k dopravním nehodám, 2x k úniku nebezpečných látek, 1x k technickému zásahu, 1x k živelní pohromě, 1x na prověřovací cvičení a 1x při planém poplachu.

V soutěži jednotlivců nastoupila mladá generace do okresní soutěže velice dobře, když 3. místo patřilo Petru Filipovi a 4. místo Pavlu Filipovi.

V „Memoriálu Rudolfa Homolky“, za přítomnosti jeho dcery Vlasty Jarošové a Ing. Jaroslava Lobkowicze, naše družstvo skončilo zcela zaslouženě na prvním místě. Za našimi skončili hasiči z Kožlan, Pňovan, Starého Sedla a Bolevce.

Ženy soutěžily o poháry v Červeném Újezdě (1. místo), Nové Vsi (1. místo), Horním Hradišti (2. místo) a ve Zbůchu (2. místo).

Na okrskové soutěži skončilo družstvo mužů na 1. místě a ženy jako vždy také jasně na 1. místě.

Hasiči výborně reprezentovali naši obec.