Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Škola

Ve třídách žáků: I. tř. 51, II. tř. 48, III. tř. 39, IV. A 44, IV. B 50 a V. tř. 33. Celkem ve škole žáků 265 s průměrem žáků ve třídě 44. Učitelský sbor: Václav Česák, řídící učitel a učitelé: Jarmila Würflová, Marie Hlavsová, Jiří Würfl, Anna Konopíková a Anna Kerschová. Nepovinnému náboženství vyučovali: římskokatolickému páter pan Josef Štefek, farář vejprnický, československému Mojmír Herold a českobratrskému Antonie Čermáková. Ženské ruční práce učila Helena Primasová (Brejchová). Repetentů ve školním roce měla škola 13, z toho v I. tř. 6, II. tř.3, III. tř. 0, IV. A 3, IV. B 1 a v V. tř. 0. Tyto děti měly nedostatečný prospěch pro pomalou chápavost.

Vydány nové předpisy pro známkování žactva: chování se bude známkovat od III. třídy, jazyk vyučovací se vyhodnotí jen jednou známkou (mluvnice, gramatika, psaní, čtení), pilnost se nebude známkovat a vysvědčení budou pololetní a závěrečná.

14. února zúčastnilo se žactvo školy s učitelským sborem promítání filmu „Naši vojáci“, který se pro ně promítal v místním biu „Ideál“.

7. března konala se oslava 86. narozenin našeho milovaného presidenta „tatíčka Masaryka“ ve všech třídách básněmi, písněmi a sborovou recitací. Večer uspořádán lampionový průvod na vrch Čampuli, kde pod dozorem hasičského sboru zapálena hranice. Po projevu učitele Hrubého proběhla v hostinci U Uxů oslava pro dospělé.

29. března odpoledne připravil učitelský sbor s dětmi velice zdařilou „Dětskou akademii“ v sále Lidového domu.

31. března ukončena mléčná stravovací akce. Během 88 stravovacích dnů se vydalo chudým dětem 5224 porcí mléka a pečiva. Stravování dětí se hradilo hlavně z prostředků místní školní komise 1480,60 Kč, učitelským sborem 191,20 Kč, státní subvencí 800 Kč a Kampeličkou 200 Kč.

Opět uskutečnil se „Velikonoční mír“. Dvě minuty se vzpomínalo na oběti světové války. V poledne, na Bílou sobotu, oznámila siréna začátek. Děti si přestaly hrát a stály v pozoru a dospělí přestali pracovat a zastavili se. Bohužel ne všichni.

13. června navštívilo žactvo IV. a V. tříd naše vojáky na „Borském cvičišti“, kde přihlíželo jejich cvičení. Žáku Würflovi a několika dalším umožněno vystřelit si pod vojenským dozorem z pušek a dokonce i z těžkého kulometu. Vojenskému výcviku přihlíželo asi 6000 dětí z Plzně a okolí.

V červnu zakoupena jako učební pomůcka nová protiplynová maska a obraz s názornými ukázkami jejího použití. Sloužila k branné výchově.

Hasiči ve spolupráci s fotbalisty uspořádali Staročeské máje.

Školní knihovna se rozšířila o 41 titulů a čítala již 448 svazků. Během školního roku přečetlo 166 čtenářů v průměru 20 knih.

10. října při cestě do školy před osmou hodinou vběhl pod kola nákladního automobilu žák II. třídy Jaroslav Salák. Jaroušek přebíhal silnici před dvěma vojenskými koňskými povozy a bohužel předjíždějícího nákladního auta za nimi si nevšiml. Po převozu do nemocnice svému zranění podlehl. 12. října všechno žactvo školy, spolu se svými učiteli a velkým množstvím občanů, doprovodili svého kamaráda Jarouška na poslední cestě. U hrobu promluvil učitel Würfl a žák Nováček se žákyní Hlavsovou přednesli rozlučkové básně. Pojišťovna vyplatila rodičům 1000 Kč, ale hluboký zármutek to nezmenšilo.

V sobotu 17. října o půl osmé ráno zemřel řídící učitel pan Válav Česák. Připravoval se do školy a najednou raněn srdeční mrtvicí upadl do bezvědomí, z něhož se již neprobral.

19. října konal se pohřeb za přítomnosti všech školáků, učitelů a veliké účasti občanstva. Také mnoho učitelů z okolí přišlo doprovodit oblíbeného kolegu na poslední cestě. Nad hrobem promluvilo několik řečníků z místních spolků a za místní učitelský sbor se s kolegou rozloučil krásnou řečí učitel Jiří Würfl. Žák Miroslav Mottl a žákyně Božena Kuchynková se rozloučili básněmi, (složenými paní učitelkou Hlavsovou) s oblíbeným řídícím učitelem. Řídící učitel Václav Česák působil v Tlučné od 27. července 1906, tedy přes 30 let.

Místo zemřelého řídícího učitele Václava Česáka pověřil okresní školní výbor novým zastupujícím řídícím učitelem nejstaršího člena sboru pana Jiřího Würfla.

Probíhalo i v novém školním roce stravování chudých dětí. 50 pobíralo mléko a rohlík zdarma, dalších 33 si svačinu platilo. Za stravu chudým zaplaceno 2104 Kč.

25. listopadu se 30 žáků zúčastnilo divadelního představení v Městském divadle v Plzni. Předvedená hra „M. J. Hus“ se dětem líbila.

Z Walterovy nadace zakoupeno chudým žákům 14 párů bot a 5 párů punčoch. Okresní péče o děti podělila 12 chudých dětí 136 kusy šatstva a prádla.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.