Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

DTJ

Výbor:  starosta            Josef Herian

 pokladník         Karel Soukup

              vychovatel       Jan Janda     

 náčelník            Václav Kouřil

              náčelnice         Božena Kouřilová

Cvičitelský sbor: Janouš V., Nováček V., Švamberk J., Tříska J, Vlček J., LiškaV., Cepník K., Kusch J., Panošová T., Filipová Vl., Hnátová Vl., Plačková J., Zahradníková a Brunclíková Mil.

3. června se konaly nářaďové přebory III. kraje DTJ v Plzni. Dorostenky tam obsadily 1. místo v družstvech a v závodě jednotlivkyň získala 1. místo naše Jitka Klímová a 2. místo Jarka Plačková. Mladší žačky si vedly podobně: 1. místo v družstvech a v závodě jednotlivkyň na 1. místě Vlasta Klímová a na 2. místě Vlasta Mrázová. Muži také nezklamali: v družstvech starší muži obsadili 1. místo a v jednotlivcích na 1. místě Václav Kouřil a na 3. místě Josef Švamberk. I mladší muži bodovali: družstvo 1. místo a v jednotlivcích Jaroslav Matějka 2. místo. Dorostenci vybojovali v družstvech 1. místo a v jednotlivcích na 1. místě Míla Janouš a na 2. místě Jarda Kusch. První místa obsadili i mladší dorostenci, starší žáci a mladší žáci. Úspěch naprosto dokonalý.

DTJ
Nářaďovci DTJ: Homolka, Franta Kouřil, Nováček, Véna Kouřil,
Bohouš Kouřil, Švamberk a Šmíd

 

23. června hostovali naši nářaďovci, muži i dorostenci, v Přešticích a sklidili nejdelší potlesk.

Největší událostí tohoto roku se stalo utkání nářaďovců mezi DTJ Tlučná a DTJ Praha Žižkov, které se konalo 24. listopadu v Praze. Muži v sestavě Václav Kouřil, František Kouřil, Bohouš Kouřil, Josef Švamberk a Antonín Homolka sice prohráli o 19 bodů, ale přesto lze tento závod považovat za veliký úspěch naší jednoty. Jen málo velkých jednot mohlo změřit své síly s mezinárodně ostřílenými borci. Těsnou prohru mužů napravili dorostenci, kteří družstvo DTJ Žižkov porazili rozdílem 66,75 bodů! Neuvěřitelného úspěchu dosáhli: Jarda Kusch, Míla Janouš, Jarda Tráva, Vráťa Liška, Karel Cepník a Véna Janouš. Výkon dorostenců se velmi cenil, neboť mládí zaručovalo pokračování tradice.

Přes tíživou válečnou situaci neustala činnost naší DTJ i když většina jednot byla bezradná a některé dokonce přestaly cvičit. Všichni tlučenští tělocvikáři si uvědomovali, že jen vyspělý, zdravý a silný národ může přežít jakékoliv zlo.

Zařazeno bylo:            28 mužů      31 dorostenců      82 žáků

                                      22 žen          30 dorostenek      85 žaček

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto