#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Starostou sboru zvolen Václav Filip.

Oslavy 60 let založení sboru neproběhly tak, jak se očekávalo. Malá účast soutěžících i místních občanů kritizovala v tisku i občanka Tlučné. Kritizovala špatný přístup občanů i samotného MNV.

U příležitosti 60 let založení sboru dostala naše jednota vyznamenání stříbrnou plaketou od ÚV ČSPO a stejného ocenění se dostalo i veliteli sboru s. Rudolfu Homolkovi. Místní jednota obdržela diplom od KV ČSPO za obětavou práci v požární ochraně. Od ONV Plzeň-sever dostala místní jednota ocenění za příkladnou práci na úseku prevence a práci s mládeží.

Požární zásahy nebyly, ale potok se opět na jaře rozvodnil, a tak hasiči museli čerpat vodu ze čtyř zaplavených studní.

V soutěži nejmladších požárníků naši předvedli svoji šikovnost a získali 1. místo.

V okrskové soutěži jsme zase stáli na stupních vítězů, tentokrát za 2. místo.