#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Objevily se pokusy obnovit Sokol i v naší obci, ale nepovedlo se to. Dlouhé období bez činnosti znamenalo odtržení starobylého působení na mladé lidi od současné reality. O znovuvzkříšení DTJ se nepokusil nikdo.

Letos zanikl vlastně i Baník a změnil se název na ASPV – Asociace sportu pro všechny. Zásluha patří panu Stanislavu Volfovi o to, že se v Tlučné nepřestalo cvičit. Okresní výbor ASPV projevil ochotu při doplňování nářadí a náčiní v tělocvičně.

V tomto roce se konal již XI. ročník „Lesního krosu“. Obliba běhu stále rostla. Kromě závodů dospělých běhaly kratší tratě i děti. Letos už měl Lesní běh své sponzory, kteří věnovali ceny: Fanap, Irlumi a Senpres. Vše organizoval, jako vždy výborně, Míra Fait.