#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Letošní rok opět klesla těžba uhlí o 5000 tun (na 222 000 tun). Práce se stávala stále náročnější a uhlí bylo málo. V jámě pracovalo 569 horníků, ostatních, i s přidruženou výrobou, bylo zaměstnáno 302.

Začala výroba ekologických palivových směsí pro kogenerační výrobu elektřiny a tepla, včetně uhlíkatých přísad pro slévárny a gumárny podle CS patentu dolu Krimich.