#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Účastníci sjezdu Českého svazu požární ochrany v Karviné dostali dopis od prezidenta pana Václava Havla.

 

„Velice si vážím Vaší záslužné práce a Vašeho poslání chránit naše občany i majetek před požáry. Přeji Vám, ale i nám všem, co nejméně zásahů, ale o to více preventivních opatření. Vašemu sjezdu přeji, aby přijetí názvu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, nových stanov i volbou nových orgánů navázal na tradici hasičů, na jejich původní poslání. Přeji i dobrou spolupráci s nově zvolenými zastupitelstvy měst a obcí.

            S pozdravem Ohni zmar

Václav Havel.“

 

Letos nebyl zaznamenán žádný hasební zásah.

V okrskové soutěži muži skončili na 2. místě a ženy jako obvykle zvítězily.