Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

POZOR! 

Po dobu opravy mostu ev. č. 203 3-4 (od 8. 5. 2024) není možné z technických důvodů obsluhovat zastávky "Tlučná - Železniční Stanice" a "Tlučná - Čampule"

Hasiči

Začátek roku patřil okresní konferenci v Manětíně. Ve volbách nového vedení se stal náměstkem okresního starosty velitel našeho sboru pan Josef Filip a do revizní komise zvolena naše jednatelka paní Věra Filipová. Delegáty navštívil i náš pěvecký sbor s pásmem písniček „Hasičina“, které složil vedoucí sboru pan Václav Volf a jejich pořad sklidil velký potlesk.

Náš velitel pan Josef Filip nechyběl ani na 2. řádném sjezdu Hasičů Čech, Moravy a Slezska ve dnech 1. a 2. července ve Žďáru nad Sázavou.

Koncem dubna po silné vichřici si hasiči poradili s likvidací dvou topolů u Malého rybníčka. Topoly z r. 1921 dosáhly výšky 30,15 m a průměru nad kořenem 1 m.

Při likvidaci „panského dvora“ (prostor za kapličkou) asistovala hasičská zásahová jednotka.

Naše jednotka SDH zasahovala 17x: při požární asistenci 3x, při úniku oleje 2x, při požáru 8x, při dopravní nehodě 2x, při čerpání vody 1x a při technickém zásahu 1x.

Hasičská cvičení probíhala hlavně na bývalé haldě, kde v rámci výcviku hasiči zalévali rostoucí zeleň. Zahradnické závody jim za to zaplatily úhradu hasičského praporu a šesti kusů zásahových kabátů.

Hlavním úkolem sboru se stala příprava oslav 95. výročí založení sboru. Hlavní oslavy se konaly 6. a 7. května. Po oba dny proběhla v prostorách hasičské zbrojnice výstava staré i současné techniky. Diváci mohli zhlédnout ukázku hašení požáru s technikou používanou při založení sboru v r. 1905 i likvidaci požáru se současnou technikou. U příležitosti výročí zhotoveny skleněné poháry s novým znakem, které si mohli návštěvníci zakoupit.

Jako každý rok i letos stavěli hasiči májku a večer se opékalo selátko až do rána.

V průběhu roku se opravovala stará hasičská zbrojnice postavená v r. 1939 a postaven přístřešek pro dvoukolový výsuvný žebřík. Hasičárna získala na vzhledu a důstojně přispěla k oslavám 95. výročí založení hasičského sboru.

Poctěn byl celý náš sbor. Starosta obce pan Stanislav Volf předal hasičskému sboru nový prapor za dlouholetou činnost hasičů na úseku prevence i represe. Prapor slavnostně převzal starosta sboru pan Jaroslav Lukšík. Na praporu vyšity tyto symboly:

  • hasičská helma – znázorňuje kteréhokoliv člena hasičů bez rozlišení postavení
  • dvě trumpety – jedna značí pohotovost hasičů v Tlučné a druhá naše služby v Nýřanech
  • lano – označuje soudržnost
  • lev – představuje státní příslušnost
  • hadice – oznamuje možné navázání vztahů v republice i v Evropě
  • trikolóra – připomíná nám, že jsme čeští hasiči
  • dva letopočty – r. 1905, založení sboru hasičů a r. 2000, vytvoření této zástavy
  • na zadní straně: sv. Florián (patron hasičů), heslo „Ve svornosti je síla“ a krokodýl

Ve druhém ročníku „Memoriálu Rudolfa Homolky“ se naši vyznamenali a jistě udělali Rudlovi tam nahoře radost, poněvadž s přehledem zvítězili. Přítomni byli i Homolkův syn Vladimír a dcera Vlasta i poslanec Ing. Jaroslav Lobkowicz a představitelé hasičstva okresu a kraje.

Na okrskové soutěži skončili muži jako vždy na stupních vítězů, letos na prvním, zlatém stupni. O ženách nebylo pochyb, jako vždy zvítězily.

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rezervace hřiště

Rezervujte si celé hřiště jen pro sebe!

hřiště - foto