#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Ve škole bylo 204 dětí v devíti třídách, tedy s průměrem 23 dětí ve třídě. Školní kroniku pan ředitel školy nevedl.                             

Převzato z obecní kroniky: Následkem zániku okresů a na základě obecního zastupitelstva se od 1. ledna 2000 stala základní škola samostatným právním subjektem s názvem „Základní škola s mateřskou školou v Tlučné“ se zastupující osobou ředitele základní školy panem Mgr. Karlem Radou. Tento objekt měl čtyři střediska – základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. V té si mohli zakoupit obědy i občané, což využívali hlavně důchodci.