#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Převzato z kroniky obce: Během prázdnin se v malé školní budově vyměnila okna za 180 000 Kč. Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnili všichni žáci, učitelé i rodiče prvňáčků.

Školu navštěvovalo 167 žáků v 10 třídách, s průměrem 17 žáků na třídu.

Učitelský sbor: Karel Rada (ředitel), Jana Kopřivová (zástupkyně), nižší stupeň: Jaroslava Königová, Zuzana Matějková, Vendula Křížová, Zdeňka Kesegová a Helena Vítková, vyšší stupeň: Markéta Kustová, Jindra Kaslová, Dagmar Radová a Jaroslava Smolková.

Čilý školní ruch doplňovaly plavecký kurz, lyžařský kurz, kurz dopravní výchovy, policejní projekt Ajax a akce Zdravé zuby.

Pořádaly se různé zajímavé poučné i zábavné výpravy, návštěvy divadel i kina. K velkým úspěchům patřilo „Zpívání u stromečku“ a u dětí se těšil stále větší oblibě svátek Halloween.

V červnu odjely děti 1.–4. tříd se svými učiteli na školu v přírodě poblíž hradu Orlík v rekreačním objektu Růžená.

K zápisu do první třídy na příští školní rok přišlo se svými rodiči i prarodiči 33 dětí. Povinnou školní docházku ukončilo 21 žáků. Pro MŠ se koupily nové prostory v právě dostavěných bytovkách pod MŠ v č. p. 772.

Po prázdninách se do MŠ přihlásilo 54 dětí a přijato pouze 46 dětí, tedy naplněna kapacita MŠ. O děti se staralo šest pedagogických pracovnic: Jana Lišková, Věra Vítková, Hana Hašková, Renata Vašáková, Marcela Müllerová a Dagmar Němečková.

Tradičně se pro děti pořádaly mikulášská nadílka, divadelní představení, vánoční besídka, školní výlety a rozloučení s budoucími školáky.