#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Velitelem sboru zvolen František Vild.

Na valné hromadě v restauraci U Rádlů konstatováno, že sbor konal sedm výborových schůzí, jednu valnou hromadu, jeden hasičský ples a jednu pouťovou taneční zábavu. Ve zprávě vzdělavatele Františka Krofty, řídícího učitele, se hovořilo o významu a úkolech hasičstva ve dvouletém budovatelském plánu, jeho úspěšném plnění a o přípravě plánu pětiletého.

Letos nebyl zaznamenán žádný hasební zásah.

Práci pro hasiče připravila velká letní bouřka s lijákem a hasiči odklízeli mnoho zpřelámaných větví.