Menu
Obec Tlučná
TlučnáOficiální stránky obce
rozšířené vyhledávání

Škola

Žáků na národní škole: I. tř. 37, II. tř. 33, III. tř. 31, IV. tř. 32 a V. tř. 32. Celkem 165 dětí s průměrem ve třídě 33 dětí.

Žáků na střední škole: I. tř. 25, II. tř. 30, III. tř. 28 a IV. tř. 22. Celkem žáků 105 s průměrem ve třídě 26 žáků.

Učitelský sbor na národní škole: František Krofta (řídící učitel) a učitelé: Stanislav Vejvoda, Karel Hurt, Libuše Petříková a Václav Petřík.

Učitelský sbor na střední škole: Antonín Götz (ředitel) a učitelé: Marie Dikastová, Miloslava Stupková, Marie Fořtová, Maria Mattušová a Albína Kříhová.

Žáci podle náboženství:          římskokatolického    132

                           českobratrského           5

                                                     československého       2

                                                     bez vyznání                 26

Náboženství římskokatolické vyučoval páter pan Josef Kokoška, kaplan z Vejprnic.

V letošním roce pracovaly tyto zájmové kroužky: technicko-zemědělský vedl učitel Karel Hurt a ručních prací vedla učitelka Mejcharová.

V tomto roce se začalo vyučovat podle nových učebnic, které se, až na malé výjimky, osvědčily.

Vzpomenuto oslavou 60. výročí vzniku školy v obci.

Většina žáků očkována proti TBC (tuberkulóze), ročník 1944 proti neštovicím a učitelé prošli rentgenologickým vyšetřením.

Vydatnou pomoc učitelskému sboru poskytla ŽO (Žákovská organizace) a nově založená PO (Pionýrská organizace) na střední škole. Mluvčím složek jmenováni za ŽO Vladimír Duda a za PO Dana Langová. Do PO letos přijali pouze 58 žáků a nutno přiznat, že škola ani ŽO neučinila pro výběr tolik, kolik měla.

Žáci školy u sochaře Votlučky v ateliéru v Plzni

Žáci školy u sochaře Votlučky v ateliéru v Plzni

 

Soutěžilo se ve sběru odpadových surovin a bylo sebráno:

hadrů 503 kg             papíru    4411 kg             kostí 343 kg

lahví  368 kusů          léčivých bylin  49 kg

Závazky žáků i pionýrů přispívaly ke zlepšení práce, a tak škola dosáhla skvělých výsledků a ústy inspektora na okresní konferenci učitelstva hodnocena jako jedna z nejlepších škol v okrese.

SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) pracovalo v novém složení dobře. Předsedou na národní škole zvolen Josef Pešík a na střední škole Jan Votruba. Rodiče dokončili oplocení školního dvora, zřídili chodník podél školy a za pomoci starších dětí upravili školní dvůr.

Úkoly školy plnili učitelé i většina žactva svědomitě. A těch úkolů nebylo málo. Škola vykazovala dobré výsledky jak ve vyučování a výchově žactva, tak v plnění všech ostatních povinností spojených s budováním socialismu v naší vlasti.

Žáci pomáhali při vysazování stromků, při zakládání lesní i ovocné školky, pomáhali rolníkům při jednocení řepy a její sklizni a sbírali „amerického brouka“ mandelinku bramborovou. Žáci odpracovali celkem 2406 hodin.

Také všichni učitelé přispěli svými silami při budovatelské práci. Pracovali na dole Krimich II nebo ve Škodových závodech v Plzni, při polních pracích, při psaní policejních přihlášek, při sčítání lidu, v divadelních hrách apod. Odpracovali celkem téměř 5400 hodin, což činí v průměru 12 hodin týdně na jednoho učitele.

Po celý rok podrobilo se učitelstvo politickému školení KSČ a kromě toho probírány a diskutovány referáty z IX. Sjezdu KSČ. Vzdělavatelem určen učitel Stanislav Vejvoda.

Ředitel střední školy Götz pozval do školy báňského inspektora Aloise Kuschu, který žactvu podrobně vylíčil práci horníků, jejich sociální zabezpečení a důležitost jejich práce pro celou republiku.

Velkým nedostatkem se ukázalo neplnění Lánské akce v náboru učňů do práce v dolech. Akci přehlíželi především místní činitelé. Ti svým špatným postojem brzdili všechny akce, takže snaha školy vyzněla naprázdno. Na hornického učně nezískala naše škola ani jednoho žáka.

Žáci národní školy ze III., IV. a V. třídy několikrát navštívili divadelní představení v městském divadle J. K. Tyla v Plzni a zhlédli tyto hry: Prodaná nevěsta, Lucerna a Pan Johanes. Žáci střední školy navštěvovali příležitostně poučné filmy v místním kině Ideál.

Závěrečné zkoušky IV. třídy střední školy proběhly s výbornými výsledky. Sedm žáků vykonalo zkoušky s vyznamenáním a tři byli odměněni diplomy. Nejlepším vyhodnotila školní komise žáka Vladimíra Dudu.

O letnicích konána Školní výstava ve všech třídách a opět měla velký úspěch. Dokázala, že škola jde cestou socialismu, odhodlána vychovávat v novém duchu a připravit naši mládež pro budování naší vlasti a pro boj za mír ve světě.

Žáci národní školy navštívili Prahu a Křivoklát.

Na školní výlet odjeli nejstarší žáci střední školy do Českého Krumlova a do Rožmberka. Mladší odjeli na Moravu.

Mobilní aplikace

Aplikace V OBRAZE - logo

Novinky a další aktuality z obce v aplikaci V OBRAZE

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Tlučná

Tlučná, Hlavní 25, 33026 Tlučná

Vesnice rokuNaše ocenění získané v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje.