#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Hasiči v tomto roce zasahovali u 24 požárů u nás i v okolí. Prvně vyjeli 31. ledna a naposledy 28. prosince. Zásahová jednotka se skládala ze 17 členů.

Jako každým rokem i letos se hasiči zúčastňovali mnoha brigád: propagace požární ochrany, údržba hasicího zařízení, při přípravě odbornosti, pomoci naší obci i okolním, pořádáním kulturních akcí apod. Celkem těmto akcím věnováno 3694 hodin.

Hasiči rádi soutěžili, a tak se zúčastnili: muži šesti akcí, ženy pěti a mládež osmi. V Přehýšově se soutěžilo v okrskové soutěži o postup do okresního kola. Naše družstva mužů i žen se probojovala do okresního kola ve Vejprnicích a obě tam skončila na třetím místě. Okresním přeborníkem v jednotlivcích se stal Pavel Filip.

29. září se uspořádal již IX. ročník Memoriálu Rudolfa Homolky. Soutěžila pětičlenná družstva mužů. Soutěž se skládala ze dvou částí. Odpolední soutěže probíhaly v prostorách zbrojnice a noční část od 20 hod. na trati 25 km, kde musely hlídky splnit 11 soutěžních disciplín. Soutěž vyhrálo družstvo Holýšova před německými přáteli ze Stelzendorfu. Naši skončili čtvrtí.

V červnové soutěži ve Vejprnicích o pohár starosty se našim mužům i ženám opět dařilo. Obě družstva zvítězila již potřetí a získala putovní pohár do své stálé sbírky.

Velitelem sboru hasičů zvolen Jan Čermák. Nejstarším činným členem je dlouholetý hasič pan Lubomír Filip.

Za zásluhy bylo vyznamenáno 10 zasloužilých členů sboru.