#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Ve škole zapsáno 176 dětí v devíti třídách, takže na třídu připadlo pouze necelých 20 dětí.

Ředitel školy školní kroniku nevedl, převzato z kroniky obce: Školská reforma přinesla důležitou změnu, přestaly platit centrální učební osnovy. Školu navštěvovalo 176 žáků a učilo 14 učitelů.

Při škole pracovaly čtyři zájmové kroužky: výtvarný, pěvecký, hra na flétnu a angličtina.

Na škole probíhalo ve školním roce mnoho akcí: velikonoční barevný týden, sportovní hry, slavnost čtení, oslava Halloweenu, čertí škola, zpívání u stromečku, policejní den apod. Škola sama uspořádala sportovní akce: ve fotbalu, florbalu, aerobiku, atletice, zdravém pískání a dopravní bezpečnosti.

K zápisu  do 1. třídy  přišlo 30 dětí s rodiči.

V průběhu prázdnin opravena střecha za 300 000 Kč.

Mateřskou školu navštěvovalo 68 dětí ve třech třídách. Výchova dětí se řídila vzdělávacím programem a probíhala většinou formou zajímavých her.

Učitelky se snažily prohlubovat spolupráci s rodiči při různých akcích: Velikonoční jarmark, pohádková olympiáda, pasování předškoláků na školáky či cirkusové šapitó. Tyto akce navštěvovalo mnoho rodičů a prarodičů.

Ke konci roku vyjely děti na školní výlet na Hracholuskou přehradu a vychutnaly si jízdu velkou lodí.